Visi & Misi

 

Visi :


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi:


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Tema :


Inspiring Future Leaders

 

Matlamat:


 • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
 • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 • Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Ke arah menjadikan SMK Taman Melati sebagai sekolah cemerlang di Kuala Lumpur, kami warganya akan :

 • Memastikan pencapaian kurikulum sentiasa terbaik dan terus meningkat
 • Sentiasa memupuk nilai-nilai murni, disiplin kendiri dan sahsiah terpuji dalam melahirkan pelajar seimbang
 • Menggalakkan sebanyak mungkin penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum
 • Mempraktikkan ketrampilan pentadbiran yang proaktif, cekap, telus dan tulus
 • Menyediakan prasarana dan persekitaran sekolah yang kondusif untuk pembelajaran
 • Memperkasakan perhubungan antara sekolah dan masyarakat
 • Menguasai kemahiran ICT
 • Memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris
 • Melahirkan rasa cinta pelajar terhadap sekolah